TONEELVERENIGING DE VERRASSING

 

Toneel vereniging “De Verrassing”

 

PrivacyVerklaring – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

 

De Toneelvereniging “De Verrassing”  kan uw persoonsgegevens verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van de Toneelvereniging “De Verrassing”  en omdat u zelf de volgende informatie verstrekt heeft:

 

·         Uw voor- en achternaam en tussenvoegsel;

 

·         Uw adresgegevens;

 

·         Uw telefoonnummer;

 

·         Uw E-mailadres;

 

·         Geboortedatum;

 

·         Geslacht;

 

·         Lid vanaf (datum);

 

·         Lid tot (datum);

 

·         Contributie (bedrag)

 

 

 

Waarom de Toneelvereniging “De Verrassing”  gegevens nodig heeft

 

De Toneelvereniging “De Verrassing”  verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of schriftelijk (per email en/of per post) u te kunnen benaderen. Daarnaast kan de Toneelvereniging “De Verrassing”  uw gegevens gebruiken in het kader van jubilea en uw verplichtingen naar de vereniging toe.

 

 

 

Hoe lang de Toneelvereniging “De Verrassing”  gegevens bewaart

 

De Toneelvereniging “De Verrassing”  bewaart uw gegevens in haar administratie. Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om te de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verstrekt c.q. verzameld.

 

 

 

Delen met anderen

 

De Toneelvereniging “De Verrassing”  verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit noodzakelijk is uit hoofde van taken die u aan de Toneelvereniging “De Verrassing”  heeft op- dan wel overgedragen. Dan wel om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de secretaris van de Toneelvereniging “De Verrassing” . De Toneelvereniging “De Verrassing”  zal zo snel mogelijk,maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

 

 

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

 

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als de Toneelvereniging “De Verrassing”  bovengenoemde niet naleeft.

 

 

 

Beveiligen

 

De Toneelvereniging “De Verrassing”  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door de Toneelvereniging “De Verrassing”  verzamelde gegevens, neem dan contact op met de secretaris van de Toneelvereniging “De Verrassing” .

 

 

 

Herziening van deze PrivacyVerklaring

 

Deze PrivacyVerklaring kan indien noodzakelijk of gewenst worden herzien .

 

 

 

Riethoven, 27mei 2018


 

Onderstaande tekst op elk affiche, uitnodiging en programmaboekje vermelden.

 

 

 

Voor, tijdens en na de toneeluitvoering kunnen er foto’s en/of video opnames worden gemaakt. Iedereen die de zaal van “De Sleutel” betreedt, stemt er nadrukkelijk mee in dat er foto’s van bezoekers genomen kunnen worden. Dit geldt zowel voor personeel, vrijwilligers, bezoekers en alle anderen.

 

Ook stem je er nadrukkelijk mee in dat deze gebruikt kunnen worden in onze eigen online en offline uitingen.

 

 

Als iemand bezwaar heeft tegen het bovengenoemde, kan de persoon zich melden bij het bestuur
 

Toneel Riethoven